Anti-Vírus alkoholová dezinfekcia 5 l

Anti-Vírus alkoholová dezinfekcia 5 l
  • Hmotnosť: 6kg
Kód produktu: AD2941
Cena bez DPH: 15,50 €
Cena s DPH: 18,60 €
Dostupnosť: Týždeň
Počet kusov skladom: 0

Táto univerzálna dezinfekcia nielen na ruky na báze bioetanolu je vyrábaná na základe receptúry odporúčanej svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO)

PRÍPRAVOK ODSTRAŇUJE 99% baktérií, plesní a vírusov (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candida albicans, corona vírus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A vírus H1N1, MHV, TGEV a.i.) 

Pri dezinfekcii ostatných povrchov stačí prípravok naniesť na povrchy a nechať voľne uschnúť. Môžete tak učiniť pomocou ručných rozprašovačov alebo handričkou. Dezinfekcia na ruky Profex Anti virus sa môže používať na rôzne druhy umývateľných povrchov – PVC, laminát, oceľ, keramika, mramor, leštený kameň. Avšak, neodporúčame vám jej aplikáciu na povrchy citlivé na alkohol, predovšetkým lakované alebo naolejované drevo, lepené povrchy, povrchy so špeciálnymi nátermi. V prípade nutnosti dezinfikovania citlivých materiálov urobte najprv skúšku nanesením prípravku na málo viditeľnej časti a pozorujte účinok 10 minút. Upozorňujeme aj na dlhodobé a opakované používanie tohto prípravku, ktoré môže spôsobiť zmenu farby, stvrdnutie a popraskanie gumy a určitých plastov.

ZLOŽENIE: 75% etanol, glycerín 1%, peroxid vodíka 
Na dezinfekciu proti vírusom musí byť minimálny obsah alkoholu 65%

BALENIE: 5l 

UPOZORNENIE: Vyhnite sa používaniu tohto prípravku na sliznice, do otvorených rán a do očí, resp. v ich blízkosti. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie, etiketu a informácie o výrobku. Dezinfekcia na ruky Profex Anti virus je určená len na vonkajšie použitie.

Nebezpečenstvo: 

  •  Horľavá kvapalina a pary.
  • ACRYLIC CLEANER Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom.

12 mesiacov pri skladovaní za bežných teplôt. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Prípravku použite dostatočné množstvo (2x3 ml – asi vo veľkosti 2-eurovej mince), aby pokryl celú plochu. Naneste na dlane a rozotrite po celých rukách a zápästiach; zvláštnu pozornosť venujte oblasti okolo nechtov a záhybom v koži. Môže sa líšiť podľa veľkosti rúk a stavu kože. Dobre vtierajte, kým nie je koža suchá. Tento postup by mal trvať približne 1 minútu. Použitie maximálne 10 krát denne. Okrem dezinfekcia rúk možno túto dezinfekciu použiť pri upratovaní: malé množstvo nanesieme na handričku a utrieme ním kľučky, klávesnice, mobily, ovládače a toaletu.
Opatrenia prvej pomoci. Po požití - ihneď vypláchnuť ústa a vypiť veľa vody. Nevyvolávajte zvracanie. Opatrenia pri zneškodňovaní. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.
DF Partner s.r.o.
Odborov 245/9 017 01 Považská Bystrica
ghsSymbol0
ghsSymbol1
NEBEZPEČENSTVO
Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu
detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier,
otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PO ZASIAHNUTÍ
OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné
šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie
očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/
nádobu odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.
Obsahuje účinné látky: etanol (denaturovaný)

Tetno výrobok je zapísaný Ministerstvom hospodárstva do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike.

KBÚ na vyžiadanie.